Sons of Anarchy Kläder

KLÄDER

Sons of Anarchy kläder för tjejer

För tjejer

Sons of Anarchy hoodies

Hoodies

Sons of Anarchy tshirts

T-Shirts

Sons of Anarchy linnen

Linnen

Sons Of Anarchy Package Deal, Zipped Hoodie and Basic Tee´s

Package Deal

Sons Of Anarchy - Anarki:

En uttalad önskan om total frihet från statens bojor samt avsaknad av auktoriteter eller etablerade maktstrukturer.

Baserat på en grundtro om att varje människa har rätt att utveckla alla sina styrkor,

tillfredställa alla sina passioner och agera utifrån alla sina instinkter.

Att vara sin egen åklagare och domare, fri från någon inskränkning i dina rättigheter.

Inga makthavare som trycker ner individer till underkastelse för att göra dem till slavar och beröva dem deras värdighet.


Anarki är frihet.
Frihet är anarki.

The conscius desire for complete freedom from the shackles of goverment combined with an absence of authority or established order.

Based upon a belief system that every man has a right to develop all his powers, satisfy all of his passions and respond to all of his instincts.

To be your own judge and jury, free from any invasion of your rights.

No rulers, no masters that will degrade the individual by inducting meekness and submission, thus making him a slave and robbing him of his dignity.


Anarchy is Freedom.
Freedom is Anarchy.

För Tjejer   Hoodies   T-Shirts   Linnen   SAMCRO   Package Deal   Kanske billigt